صلاح‌الدین‭ ‬ربانی‭ ‬وزیر‭ ‬امور‭ ‬خارجه، فردا سه شنبه, مورخه نهزدهم دلو ۱۳۹۵ که مطابق است با هفتم فبرورى ٢٠١٧م. , به مسکو سفر مى کند.

نظر به گزار گزارش ‬وزارت‭ ‬امور‭ ‬خارجه افغانستان ،‭ ‬آقای‭ ‬ربانی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سفر‭ ‬با‭ ‬سرگی‭ ‬لاوروف‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬گسترش‭ ‬روابط‭ ‬و‭ ‬همکاری‌ها‭ ‬میان‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬در‭ ‬عرصه‌های‭ ‬سیاسی،‭ ‬تخنیکی،‭ ‬نظامی،‭ ‬اقتصادی،‭ ‬تجارتی،‭ ‬فرهنگی،‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬‌ مشکلات ‬مشترک‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬و‭ ‬هم‌چنین‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬هم‌دیگر‭ ‬در‭ ‬مجامع‭ ‬و‭ ‬سازمان‌های
‭ ‬بین‌المللی‭ ‬بحث‭ ‬و مذاکره خواهند‭ ‬کرد.‭؟؟؟

‭ ‬

----------------------------------------------