اینکه خمینی یک رهبر سیاسی کشور ایران بود و ایرانیان امروز هم از او به حیث رهبر ایران یاد می کنند، همه میدانند و این موضوع داخلی خود شان است!

اینکه ایران خمینی را که یک رهبر سیاسی کشور ایران بود، بالای افغانها و اتباع افغانستان به حیث یک رهبر دینی - مذهبی افغانها جلوه دهد، موضوعیست که به ما افغانها نیز تعلق می گیرد، زیرا منافع ملی ما باید فرقی بین رهبران سیاسی افغانستان و رهبران سیاسی ایران قایل شود، ورنه امروز هر کشوری رهبران سیاسی شان را، جهت کسب منافع اقتصادی خودش، در کشور دیگری و برای مردم مملکت دیگری به حیث یک رهبر دینی مذهبی، تحت پوشش رهبر دینی مذهبی و یا واضع تر بگوییم زیر ماسک دینی مذهبی معرفی می دارد!

اینکه ایران رهبر سیاسی خودش را که خمینی باشد، به افغانهای که در خیمه های تحصن در افغانستان بسر می برند به تبلیغات بگیرد، باز هم قابل دقت و غور میباشد، و اینکه حرکت نو تاسیسی مانند جنبش ستاخیز تبلیغات اظهارات خمینی را در میدیای افغانستان می کند، قابل غور و بررسی های دقیق می باشد!

بطور مثال آقای پادشاه بینا که در میدیای افغانستان تبلیغات اظهارات خمینی را می کند، از یک طرف در راه برطرف شدن نیرو های امنیتی افغانستان اند، از جانبی هم تحت پوشش عدالت طلبی در پی تضعیف و تخریب حکومت و نظام افغانستان اند، البته در عین حالی که تبلغات اظهارات خمینی را از داخل خیمه های تحصن و از راه های میدیای افغانستان می کنند، چه برداشتی، چه تحلیلی و چه معنیی را میتوان از آنها به تعریف گرفت؟

مثلاٌ آقای پادشاه بینا در دقیقه ای سی و چهارم یک مباعثه ای سی و پنج دقیقه یی که از کانال تلویزیون یک، تحت نام حاشیه ای خبر، به تاریخ هفتم جون ۲۰۱۷م. پخش شد، تبلیغات اظهارات خمینی را در آخرین دقایق این مباعثه به گوش مردم افغانستان می رساند، هدف وی چیست؟

منبع: https://www.youtube.com/watch?v=S7x8J_2OoLQ

آقای پادشاه بینا با وجود بعضی اظهارات ظاهراٌ خوبش، نظر به شست و شویی مغزیی که از طریق میدیای ایران شده است، شاید هم نظر به لزومدید ماموریتش، دموکراسی را از طریق گفتار خمینی به مردم افغانستان تعریف و توضیح می کند!

از آن جای که ایران در پروسه ای مغز شویی عده ای از هموطنان ما، در کنار دیگر تبلیغات و پروپاگند هایش خمینی را نیز به بعضی از هموطنان ما به حیث دموکرات و رهبر دموکراسی جهان معرفی کرده است، ما برای خیمه نشینان جنبش روشنایی- رستاخیز و همقطاران شان به مقداری گِلی فراوانی نیاز داریم تا شُتری بسازیم! یعنی برای تنویر افکار عامه به معلومات های دقیق علمی نیاز داریم ، تا اقلاٌ از شر مداخلات مخرب همسایگان کشورخود نجات یابیم!

امید هموطنان صادق، آگاه و ملی گرای ما نظریات شانرا در این ارتباط ابراز فرمایند.
-------------------------------------------------
به امید اصلاحات وسیع اجتماعی در افغانستان عزیز
به پیش به سوی مبارزه با فساد اداری و آوردن صلح بین الافغانی!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما