از پانزده سال بدینطرف هر زمانی که یک روند نسبتاٌ جدی تری به سوی صلح بین الافغانی در حرکت می افتد، مزدوران ایران با دست و پاچگی های عجیب شان کوشش می کنند این روند صلح را تخریب و تضعیف نمایند!

مزدوران ایران در داخل افغانستان هر چند می خواهند خود را در لباس میش جلوه داده و تحت پوشش های به اصطلاح عدالت خواهی و اعتراضات مردمسالارانه و همچو اسمای مدرن و خوب به افغانها و جهانیان معرفی نمایند، مگر کمسوادی و خیانت های شان در این هویدا می شود، که اینها اگر واقعاٌ عدالت پسند باشند، اگر اینها واقعاٌ مرمسالاری و عدالت اجتماعی را خوش داشته باشند، پس چرا به امر باداران ایرانی شان در تقابل با پروسه ای صلح بین الافغانی در افغانستان قرار دارند، چرا در پی تضعیف و تخریب دولت افغانستان اند، چرا در پی تضعیف و تخریب حکومت افغانستان اند، چرا در پی تضعیف و تخریب نظم نیم بند افغانستان اند؟

فعلاٌ که حکومت افغانستان یک بار دیگر می خواهد دور تازه ای از راه های راه اندازی مذاکرات صلح با طالبان را به بررسی وبه عمل گیرد، باز هم مزدوران ایران در داخل افغانستان، از حیله و مکر کار گرفته برای تضعیف و تخریب حکومت و در اصل برای تضعیف و تخریب صلح بین الافغانی در افغانستان به غوغا سالاری های محیلانه و غیر قانونی دست می زنند!

در حالی که صلح بین الافغانی یگانه راهی برای تامین امنیت در افغانستان، برای آمدن ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه در داخل افغانستان عزیز ما محسوب می گردد، مزدوران مکار و حیله گر ایران در داخل افغانستان از آشوبگری های محیلانه و غیر قانونی کار گرفته، همان آغاز و یا همان تهداب پروسه ای صلح بین الافغانی را مصدوم می سازند و نه تنها به مصدوم ساختن پروسه ای صلح بین الافغانی می کوشند بلکه حتی به تضعیف و تخریب حکومت افغانستان دست می زنند!

همان عده مفسدین حزب جمعیت و شورای نظار، همان عده ستمی های مزدور، همان عده کارملیستان مزدور خط مسکو، همان عده شُعلیان ستمی دول که امروز دست به دست هم داده، امروز در زیر چتر مزدوری ایران - روسیه جوانان ما را در راه های تضعیف پروسه ای صلح بین الافغانی و در جهت تضعیف و تخریب حکومت و نظام نیم بند ما تحریک، تشویق و چاهنمایی می کنند، مگر خود دیروز یعنی شانزده سال قبل، از کانال های امریکا و ناتو خود شانرا به "نام و نان و مقامی" نرسانیده اند؟ بدون شک که رسانیده اند! پس تفو بر این خاینین ملی که امروز بخاطر مصدوم ساختن پروسه ای صلح بین الافغانی به بادار جدید ایرانی - روسی رو برده اند!

مردم افغانستان جنگزده صلح می خواهند، مردم افغانستان جنگزده امنیت، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه می خواهند، مگر مزدوران ایران - روسیه ، پاکستان و مزدوران بقیه کشور ها در افغانستان جنگ می خواهند، دیده شود که کی برنده خواهد شد؟

بدون شک که مردمان شریف ، صادق، آگاه افغانستان و همچنان مردمان شریف و جنگزده ای افغانستان در چنین اوضاع بغرنج، در کنار ریس جمهور صادق و علمگرای خود در راه آودن صلح، امنیت، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه همگام بوده و هیچ مزدور و آشوبگری را اجازه نمی دهند که به مقابل نظم عامه و به مقابل نیروی محترم امنیتی ما به غوغاسالاری ها و تخریبات محیلانه و نوکر منشانه دست بزنند!

امید هموطنان صادق، آگاه و ملی گرای ما نظریات شانرا در این ارتباط ابراز فرمایند.

-------------------------------------------------
به امید اصلاحات وسیع اجتماعی در افغانستان عزیز
به پیش به سوی مبارزه با فساد اداری و آوردن صلح بین الافغانی!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما