افغان ته!
سپينږیرتوب کې لا بېلارې شوې ګمرا شوې
خندنی د ټول عالم او د دنیا شوې
نه دې فکر کې تغییر او بدلون راغی
همغه يي چې په کومه ورځ پیدا شوې
نه د سیالو سره سیال شوې په سیالۍ کې
د سیلانو منځ کې هسې د خندا شوې
د پرون غوندې وهلی، ټیل وهلی
نن، پرون غوندې همغه شانته بیا شوې(۱)
بې بهیره د کلونو په اوږدو کې
د اوبو ولاړ ډنډوکې غوندې خوسا شوې
نه کبله د چمن، نه ګل د بڼ شوې
یو بې ګټې مردار بوټی د صحرا شوې
د تاریخ د هر تاوکښ او موړ په منځ کې
په ګړنګ کې لکه خس غوندې ختا شوې
د زمان د اوسنو غوښتنو درک کې
په غوږونو کوڼ په سترګو نابینا شوې
وخت د لاپو باټو تیر ځای د عمل دی
نه پګړۍ شوې او نه خوله (۲) د اسیا شوې
خپلې ډېرې سرزورۍ په نتیجه کې
نه د دین نه د ایین نه د دنیا شوې
د تقدیر ناوې دې رانغله کاله ته
په دې تمه تمه لاړلې بوډا شوې
دا سلا د «مرادزي» ځان سره واخله
که تغییر ځان کې رانه ولې تبا شوې
یادوونه:
(۱ ) په پاکستان کې د افغان کډوالو حالت ته اشاره ده
(۲ ) خوله = خولۍ
نن په سوېډن کې د نوبل جایزې د ورکړې مراسم دي. افغان ته خطاب نظم مې دې مراسمو څخه د احساس په تړاو لیکلی.
د ۲۰۲۳ کال د ډېسمبر ۱۰ مه
سرلوڅ مرادزی