ملکه زیبایی سال 2019 آمریکا ، خودکشی کرد ؟!

عبدالخالق صارم
........................................................
چسلی کریست ، ملکه زیبایی آمریکا در سال 2019 م روز یکشنبه 10 دلو 1400، بعد از ساعت 7 صبح ، در شهر نیویورک آمریکا ، از منزل نهم یک ساختمان 60 طبقه ای ، خود را به زیر پرتاب نموده و خود کشی نمود .

در ماجرای خودکشی این ملکه زیبایی ، چند نکته قابل تأمل است.

بلی !
- چسلی کرست در حالی از این زندگی فلاکتبار در زیر کابوس تمدن بشر ستیز غرب شرارت پیشه که حتی انسانیت نیز در آن به تاراج رفته است ، به ستوه آمده و دست به خودکشی می زند که تعدادی از زنان شرف باخته در کشور ما ، بعد ازینکه آمریکای جنایت کار ، مغز سر خر را در لفافه دموکراسی و حقوق زن و آزادی بیان و جامعه مدنی و... پیچانده در جمجمه های شان تعبیه نموده است ، حتی با گرفتن نام چسلی کرست و چسلی کرست ها افتخار می کردند و حتی کوشش می کردند که کلمات پشتو و دری را نیز با تاب و پیچ دادن زبان ، تلفظ نمایند که به انگلیسی نزدیک تر شود .

- چسلی کرست در آمریکا خود کشی می کند ، همان جای که آن را برای ما بهشت روی زمین معرفی نمودند و غرب زدگان ما حتی برای رسیدن به این بهشت توهمی ، کودکان خود را جا گذاشته و به چرخه های هواپیما خود را آویزان نمودند .
واکنون شاید دانسته باشند که آنچه که ما از آمریکا می گفتیم واقعیت بوده و این بهشت خیالی در حقیقت جامعه آفت زده ای بوده است که بشریت باید روز شکل گیری این غده سرطانی به نام آمریکا را ، روز عزاء و سوگواری خود ، اعلان کند .

- او در شهر نیویارک خودکشی نمود ، همان جای که با ذکر نام آن ، لعاب دهن غرب زدگان ما سرازیر می شد .
اکنون شاید دانسته باشند که نیویارک در حقیقت لانه بیماری های روانی و افسردگی و پاتوقی برای انسان های مأیوس و نا امید از زندگی بوده است .

- او در حالی خودکشی نمود که لقب زیبا ترین زن آمریکا را در سال 2019م کسب کرده و به اوج شهرت رسیده بود .
همان شهرت که تعداد دیگری از مغز خر خورده های کشور ما ، مانند آریانا سعید ، سیتا قاسمی ، صحراء کریمی ، ویدا ساغری ، نغمه و ده ها ماده بوفالوی نیمه دیوانه دیگر ، شاید آرزو می کردند تا اقلا یکبار دست شان به چسلی کرست برسد ، تا با این شهرت و زندگی که او دارد ، دست شان متبرک شود .

- او در حالی خود کشی نمود که در آخرین پیام خود نوشته بود که ( آرزو دارم که امروز به صلح و آسایش برسید ).
او با این پیام خود شاید به زنان فمینیست و غرب زده ، می خواست بگوید که تمدن بشر ستیز غرب و مکتب فمینیزم از من یک انسان بدبخت و بیچاره ساخت که حتی این زندگی پر از غم و درد و رنج را دیگر تحمل نموده نتوانستم و اینک بادست خود به زندگی خود خاتمه می دهم تا بشریت از شر من راحت شوند و به صلح و آسایش برسند و شما زنان که شعار های درون کاواک آمریکا و فمینیست هارا را تکرار می کنید ، شما نیز انسان های بدبخت و در عین وقت آفت و مصیبت برای کشور های تان و عناصر مفتخوار و بار دوش جوامع خود هستید .

- و در نهایت شاید چسلی کرست ، درک نمود که غرب شرارت پیشه از او فقط جسم و تن و زیبایی اورا می خواهد و بس ، زیرا او می دید که در همان آمریکای جنایتکار که شعار دفاع از حقوق زنان را نشخوار می کند ، در پهلوی آرایشگاه زنان ، آرایشگاه سگ ها نیز وجود دارد ، وفقط بخاطر استفاده جنسی از وی ، هر سال مسابقه ای را برای انتخاب زیباترین زن سال ، برگزار می کنند ، طوریکه هر سال مسابقه ای برای انتخاب زیباترین سگ سال را نیز ، برگزار می کنند !