روز شنبه 4 ثور 1400 جوبایدن، کشیش کلیسای قصر سفید، ادعا نمود که، ترک های عثمانی در سال 1915 ارمن های مسیحی را نسل کشی نموده اند )؟!!!)

‏اکنون سؤالی که این جا مطرح می شود اینست که:

1- آیا جوبایدن، یک فاحشه سیاسی است و با این ادعاهای بی مورد خود می خواهد در فضای سیاسی، روسپی خانه جدیدی را برای خود، دست و پا نماید و تا بتواند در این روسپی خانه، سه پر درآمد ترین تجارت آمریکایی (روسپی گری، جاسوسی و قاچاق مواد مخدر ) را راه اندازد !

2- یا اینکه آقای بایدن حافظه خود را از دست داده است و این نسل کشی آمریکا را فراموش نموده است :

- باشندگان اصلی آمریکا که سرخ پوستان هندی بودند، توسط کریستف کلمب یهودی وهمراهانش، نسل کشی و قتل عام گردیدند !

حتی در سال 1830 م اندروجکسون، قانون سرخ پوست زدایی را صادرنمود!

و پیش از آن، جرج واشنگتن که به قمار بازی و برده فروشی، مشهور بود و آقای بایدن، در مراسم تحلیف خود از وی خیلی به خوبی یاد می کرد، فرمان داد که خانه های سرخ پوستان هندی تبدیل به قبرستان آنها گردد .

و توماس جفرسون نیز فرمان سرخ پوست زدایی را صادر نمود و از سخنان مشهورش هم یکی این بود که می گفت :

( درخت آزادی باید همیشه با خون آبیاری گردد تا شاخه هایش شاداب باقی بمانند! )

و شاید طبق همین تئوری جفرسون، بود که جوبایدن، نیز در مراسم تحلیف خود، از حاکمیت آمریکا بالای جهان حرف می زدید !

و آبراهام لینکلن نیز فرمان نابودی سرخ پوستان را صادر نموده و 18 هزار آنان را بدون محاکمه و فقط بخاطر لذت بردن از فریاد های شان در هنگام شکنجه، به زندان افگند .

هنگامیکه از روز ولت رئیس جمهور سابق آمریکا در باره نسل کشی سرخ پوستان هندی پرسیده شد، او چنین گفت :

(نسل کشی و نابود سازی نژاد های پست، یک ضرورت است !)

واین نسل کشی و کشتار جمعی بقایای سرخ پوستان هندی بیچاره، هنوزهم ادامه دارد !

- ما از نسل کشی آمریکا در عراق و دیگر کشور های جهان می گذریم و فقط از افغانستان یاد می کنیم .

اگر یک انسان به طور متوسط 5 لیتر خون داشته باشد و آمریکا بعد از حمله صلیبی بوش بر افغانستان به طور متوسط 1 ملیون انسان را قتل عام نموده است و چون 1 ×5 کنیم نتیجه چنین می شود که آمریکا تنها در افعانستان 5 ملیون لیتر خون انسان را بر زمین ریخته است.

و نباید فراموش کنیم که در اعلامیه قصر سفید در باره نسل کشی ارمن ها، از نام قسطنطنیه بجای استانبول، استفاده گردیده است که این خود، حقد، عداوت و شرارت کهن صلیبیزم و تروریزم آمریکایی را نیز، به نمایش می گذارد .