کله آسمان کله په ورېځو کی بی حـــاله ښکاري
دا انجلۍ چی لـــه کوروتې ډیـر فعــاله ښکاري
نن یی عالم د تهمتونو لـــه چـــا کم دی ګورئ
نه یی ښایست د عظمتونو بی مجـــاله ښکاري
داسي چی ګوري راته نن صبا به نه یم له غم
خالد به ژاړی دا به هر کله خوشحاله ښکاري
سمیع الله خالد سهاک
جنوری ۲۷، ۲۰۲۱