ارسالی: خیر محمد صادقی

" طالبان جهت سهیم شدن در قدرت دولتی و برخی از میلیونران غیر قانونی افغانستان که در هژده سال گذشته از راه های مقام های بلند دولتی و فساد اداری خودشانرا به ثروت های غیر قانونی و غصب دارائی های رسانیده اند، با لفاظی های محیلانه در نشستی در مسکو حضور به رسانیده و هر یک خودش را نمایندۀ مردم خوانده، یکی از ترس از دست دادن ثروت های غیر قانونی و دیگری جهت سهیم شدن در قدرت خود شانرا مشروعیت می بخشند.

برخی ازتبصره های هموطنان عزیز ما در این باره چنین میباشد:

هارون پرهیزگار در بارۀ نشست مسکو مینویسد:

" دزدان و قاتلان ملت گرد هم جمع شده اند هدف صلح نیست فقط پریشان حال خود هستند آنچه را که به دزدی و غارت جمع کرده اند از دست ندهند مردم از این چهره های اشخاص ظالم و بی رحم نفرت دارند هیچ یک از این اشخاص به فکر منافع ملی نیستند."

ملالی رضوی در بارۀ نشست مسکو مینویسد:

" ای قاتل بےوجدان وطن فروش ، بی شرم از خاطر شما دوكاندار های دین مردم از دین بیزار شدن."

رزاق غنی زاده در بارۀ نشست مسکو مینویسد:

" طالب یک روز خلقی میشود یک روز طالب میشود، یک روز ریش میتراشد یک روز ریش میگذارد یک روز جاسوس پاکستان میشود یک روز جاسوس ایران میشود ....
نکته دیگر اینکه صلح کردن با طالب چه افتخاری دارد ؟ اصلا نشستن و حرف زدن با طالب چه افتخاری دارد؟

انسان شرافتمند، انسان آزادیخواه انسان ضد ترور و انفجار و انتحار باید بهر قیمتی مقابل طالب بجنگد نه اینکه با طالب دست بدهد و ملاقات کند و پشت سر طالب نماز بخواند !

اینها اگر طالب اند و جهاد اسلامی میکنند پس در " مسکو " چه کار می کنند ؟"

نوروز شجاعی در بارۀ "رهبران " حاضر درنشست مسکو مینویسد:
" پست ترین رهبر ها در جهان اینها هستند."

" shishi ahu" در بارۀ نشست مسکو مینویسد:
" صلح خوبه آرزوی هر انسان است مخصوصا در افغانستان که هرروز ۲۰۰ تا ۳۰۰ افغان کشته میشن هزاران فامیل آوره بی‌خانمان میشن صلح کنند باید همه جنگ امروزی افغان با افغان است خارجیها هم تماشا میکنند امیدواری است که همه مردم افغانستان دست در دست هم دهند و برای صلح تلاش کنن."

بابک در بارۀ نشست مسکو درد دلش را چنین مینویسد:

" چه خنداور است نیم افغان ها از سامان دونالد ترمپ قایم گرفتند ونیم افغان ها از سامان پوتین وباقیش کور کورانه از پاکستان و غیره
انقدر مردم بی غیرت بی ننگ بی ناموس بی شرف که همین دلالان و رهبران افغانستان را دیدم خانه خود را بدست خود خراب کردند عزت افغانیت همه افغانها را به باد هوا دادند و پس برای جور کدنش خایمالی ممالک شرق و غرب را دارند نتیجه در چهل سال چی شد، به افغانستان و به جامعه اینها چه تقدیم کردند چی ؟؟
سه ملیون شهید، یک ونیم ملیون زخمی، یک ملیون معتاد، شش ملیون مجبور به فرار از کشور و یک ملیون فحشا درکشور. این است چیز های که آنها تا به حال تقدیم کردند. لعنت خدا سرتان! این چه قسم وجدان است، این چه قسم شرف است، این چه قسم مغزهای پوچ است که خداوند به این ها داده است، که باوجود چشم دید شان که در مملکت چه میگذرد، اینها هنوز هم نه شرم دارند و نه حیا و هنوز هم دندان بند کرده اند در استخوان ملت مظلوم .
نباید فریب این جاسوسان کشور را بخورید اینها مثل فاحشه ها فروخته شده اند استفاده گردیده اند بدرد ملت هرگز نمی خورند ..."

عصمت سدید در بارۀ نشست مسکو درد دلش را چنین مینویسد:
" بروید دزد ها به نفع خود فكر ميكنين نه به نفع مردم، بى ... ها! همه ره كوشتين بجز خيرات و قدرت چيزى ديگه فكر ندارين."

منبع: youtube
سخنرانی محمد یونس قانونی معاون اول رئیس جمهور اسبق در نشست بین الافغانی مسکو
https://www.youtube.com/watch?v=4DiDN3U6NFA "

---------------------------------------------------------------------
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید تأمین حقوق زنان و تأمین حقوق تمامی اتباع افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما