در رابطه به عدم موجودیت صلح در افغانستان عزیز ما، در رابطه به بهار خونین جنگهای خانمانسوز، غزل مقبولی داریم از مرحوم خلیل الله خلیلی در پنج بیت، تحت عنوان "بهار خون" که به حالت فعلی وطن عزیز ما نیز بی ربط نبوده و صدق می کند.

وطن آمد بهار اما نبینم گل به دامانت
نیاید نغمه شادی ز مرغان غزلخوانت

به جای موج خون می جوشد از انهار خندانت
به جای لاله روید داغ از طرف بیابانت

نسیم امروز با بلبل حدیث عشق سرکرده
مـگر وقت سحر بگذشته ازخاک شهیدانت

چه شد کز پرتو خورشید بوی مرگ مي آید
یقین دارم که تابیده به شهرستان ویرانت

غریو شیر می آید به جای نغمه مرغان
مـگرآتش زده صیاد ظالم در نیستانت

------------------------------------------------

تمنا صلح بین الافغانی، برای مُلک افغانت