ښاغلی محترم ياماماتو، نمايندۀ خاص ملل متحد براى افغانستان، به شوراى امنيت ملل متحد گفته است که طالبان، بايد يک بخش از آيندۀ افغانستان باشند. ښاغلی محترم تاداميچى، نمايندۀ ملل متحد در کابل، اين اظهارات را ديروز در نشست خاص شوراى امنيت در مورد افغانستان ابراز داشته است.

در خبرنامه اى که به تاريخ (٢١حوت) از سوى دفتر ملل متحد در کابل، به آژانس خبرى پژواک ارسال گرديده، آمده است که نمايندۀ خاص، گزارش کامل خود را در مورد افغانستان به نشست مخصوص ارايه کرده است. ښاغلی ياماماتو گفته است که پروسۀ سياسى، يگانه راه خاتمه بخشيدن به جنگ طولانى افغانستان است و اين منازعه، از طريق جنگ هموار شده نمى تواند. به گفتۀ او، همسايه هاى افغانستان نيز اميد صلح و ثبات در کشور و منطقه را دارند، اما اين کار به يک فضاى مطمئن نياز دارد.

اما این موضوع که آیا واقعاً ایران، روسیه و همچنان پاکستان برای افغانستان امید صلح را داشته باشند، در نزد اکثر افغانهای آگاه از مسایل افغانستان و منطقه، سوال بر انگیز و قابل بررسی های دقیق میباشد، زیرا تا به حال متاسفانه چنین چیزی به نظر نمی رسد. بلخصوص رژیم آخوندی ایران با ابزار سازی های "سیاست زبانی" و آله سازی "سیاست مذهبی" به اشکال خیلی ماهرانه و محیلانه در پی تضعیف و تخریب وحدت ملی افغانها، در پی تضعیف و تخریب دولت افغانستان، در پی تضعیف و تخریب نظام و نظم افغانستان بوده ، امتیاز طلبی ها و همچنان توسعه طلبی های منطقوی اش را تعقیب و حمایت می کند!

حتی اینکه ایالات متحدهً امریکا در داخل افغانستان کدام اهدافی را تعقیب می کند، برای اکثر افغانها درست واضع نیست.

با آنکه، نمايندۀ خاص ملل متحد گفته است که جامعۀ جهانى، بايد حکومت افغانستان را در بخش تلاش هاى صلح و ثبات حمايت سياسى نمايند، و این یک خبر بسیار خوب، خوش و نیک برای مردم افغانستان محسوب می شود، مگر سوال در این است، که چه وقت این کار صورت می گیرد، در قرن ۲۱ و یا در قرن ۲۲ م. ؟

ملل متحد و جامعۀ جهانى، چه طرحی، کدام طرز العملی دقیق و مشخصی برای آمدن صلح در افغانستان دارند؟

آیا ملل متحد و جامعۀ جهانى توانایی و خواست آنرا دارند، تا افراد و اشخاصی را که از داخل دولت افغانستان، از داخل بعضی حلقات حکومتی افغانستان به اشکال ماهرانه و محیلانه بر ضد صلح کار و فعالیت های آشکار و پنهانی را انجام می دهند، اقلاٌ در قدم اول شناسایی نمایند؟

آیا ملل متحد و جامعۀ جهانى توانایی و خواست آنرا دارند، که، اقلاٌ افراد و اشخاصی غیر مثمر، ناقضین حقوق بشر و مفسدین اداریی را که پانزده سال قبل برای پروسه ای دولت سازی افغانستان، بدون درنظر داشت کدام معیار علمی، بر بدنه ای پروسه ای دولت سازی برای افغانستان تزریق و داخل نمودند، دوباره از بدنه ای دولت و حکومت امروزی افغانستان خارج نمایند؟

به هر صورت قابل ستایش است که ښاغلی محترم يا ماماتو، با اشاره به تشنج اخير در روابط افغانستان و پاکستان گفته است که در اين مورد، نگرانى دارد و از هر دو کشور خواست که اين تشنج را کاهش دهند. او افزوده است که آيندۀ افغانستان، بايد در پروسۀ صلح به رهبرى افغان ها تعيين گردد، راه صلح بايد از طريق مذاکرات پيش برده شود، نه از طريق منازعات و جنگ. موصوف از طالبان مسلح خواسته است که با پروسۀ صلح يکجا شود و از همه جوانب آرزو نموده که در ختم خشوت در افغانستان با هم همکارى کنند.

نمايندۀ خاص ملل متحد گفته است که حکومت افغانستان، کشور هاى همسايه و تمامى جوانب درگير منازعه، بايد اين پيام را داشته باشند که طالبان بايد بخش آيندۀ افغانستان باشند. همچنان ښاغلی محترم ياماماتو گفته است که دفتر ملل متحد (يوناما)، حاضر است که نقش خود را در راستا آمدن صلح در افغانستان ادا کند.

موضوع آمدن صلح برای همه ای مردم صلحدوست افغانستان یک موضوع بسیار مقبول و پسندیده، یک موضوع نیک و خوب است، امید این موضوع باز هم از طرف اشخاص و افراد جنگسالار، مفسدین اداری و دست نشانده گان کشور های ایران و روسیه به اشکال محیلانه و ماهرانه به کج راهه های ضد صلح کشانیده نشود.

صلح به خیر

----------------------------------------------
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما