مونږه لا هم روس او امریکاجنګوي 

لا اوس هم د اخوند سره ملا جنګوي

پرون که د ملحد او مسلمان په نامه جنګ وه
د قوم په نوم مو لا هم نن سبا جنګوي

دنیا لاړه په پوهه علمیت لوړ اسمانو ته
دوئ مونږ په پوهنتون او دانشګا جنګوي

کلونه په مونږ تیر شول چې په سره اور کې لمبیږو
دښمن مو هر یو خیل جلا جلا جنکوي

یو والی ورور ګلوي د ولسونو ضرورت دی
دوخت سالار ته ګوره چې دنیا جنکوي

وطن ته ای ملګرو نن د سولې ضرورت دی
بې رحمه چم ګاونډ مو برملا جنګوي

۹-۷-۲۰۱۸
م ۰ کال