آقای داکتر رمضان بشر دوست تحت عنوان "من افغانم و به افغان بودن خود افتخار میکنم!" چنین مینویسد:

"این شعار من تحصیلکرده ای که بیرون از کشور تحصیل کردم و در مدرک تحصیلی و پاسپورت من کلمه افغان نوشته شده و در تذکره هم همین طور می باشد، بنا بر این من نمی توانم هویت و شخصیتی که بر اساس همین نام از زمان تولد تا اکنون اخذ کردم را فدای منافع دیگران سازم که شب و روز به جای اینکه حلال مشکلات مردم رنج کشیده این سرزمین باشد دنبال تفرقه افگنی هستند.

این در حالیست که ما هر روز به خاطر دفاع از همین خاک (افغانستان) صد ها هموطن خود را از دست می دهیم بنا بر این در شرایط کنونی ما بیش از هر زمان دیگر نیاز به همدیگر پذیری و وحدت ملی داریم، وحدت ملی ای که بر اساس ارزش های تأریخی و فرهنگی و منافع مشترک که از نیاکان ما به ما رسیده است و رعایت حقوق همه باشندگان این سرزمین که سالیان متمادی برادرانه در کنار هم زندگی نموده و می نمایند به وجود می آید که این اصل خوشبختانه در قانون اساسی کشور که همه ملزم به اطاعت و رعایت از آن هستیم بیان گردیده،
« ماده ۲۲ و ماده ۴ » ( ۱ ) دلالت بر همین اصل را دارد، لذا باید گفت که تذکره الکترونیکی اشد ضرورت جامعه و کشور ماست جهت اینکه تذکره الکترونیکی اساس و تهداب یک حکومتداری خوب و بر مبنای اراده و آرای واقعی مردم به دور از تقلب می باشد پس از آن عده انسان های با درک و فهم و دلسوز به حال مردم این سرزمین خواهشمندم که در برابر آن عده که جز تعصب خلق کردن دیگر وظیفه ای ندارند و اقوام را به گروگان گرفته اند ایستاده و جواب رد دهند تا باشد که روزنۀ سعادت و امید به روی این مردم نیز طلوع نمایند، به امید فردای بهتر زنده باد افغانستان.

در ایــن کـــــمپاین با من همنوا شوید !!!

( ۱ ) - مادۀ چهارم قانون اساسی افغانستان: [....ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند.] ..... و [..... بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمۀ "افغان" اطلاق می شود.]

--------------------------------------------------------------
به امید اصلاحات وسیع اجتماعی در افغانستان عزیز
به پیش به سوی مبارزه با فساد اداری و آوردن صلح بین الافغانی!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما