موضوعی که عبدالله عبدالله و ریاست اجرائیه اش در راه توزیع تذکره های الکترونیکی ما که تضمین کننده ای وحدت ملی مردم ما میباشد، به اشاره ایران-روسیه سنگ اندازی های محیلانه می نماید، یک نوعی از صف آرائی در مقابل نظام نیم بند، دولت و حکومت افغانستان را به ما می رساند، که طرفداران ایران-روسیه از داخل دولت و حکومت با همنوائی و همگرائی افراد و اشخاص منفعت جو از داخل نظام و یا هم از کنج و کنار نظام و از داخل حلقات و نهاد های خارج از دولت، به تضعیف و تخریب وحدت ملی ما و همچنان به تضعیف و تخریب نظام نیم بند ما، زیرکانه و محیلانه به صف آرائی های تخریبی و تضعیفی شان ادامه می دهند. بر علاوه هستند افراد و اشخاصی که از همچو یک فرصت و از همچو یک وضعیت بغرنج، در عین حالی که احماقت ها و جنایت های بشری افراطیون و تروریستان امنیت مملکت، امنیت روانی مردم ما را به نشانه گرفته اند، سو استفاده نموده، سمت و جهت منافع شخصی و غیر قانونی خود شان را گرفته، به صف آرائی شان در مقابل دولت، در مقابل یک ریس جمهور عالم و صادق ما می گرایند!

هموطن آگاه و محترم ما آقای عزیز ستانکزی در رابطه ای صف آرائی های اخیر در برابر دولت افغانستان، زیر عنوان صف آرائی در برابر دولت، چنین می نویسند:

"صف آرائی در برابر دولت

چرا تعدادی از افغان ها در برابر دولت صف ارائی نموده اند : روى كدام دلایل بعضى از چهره ها با معلم عطا همسو شده اند.

لغو تمام قرار داد های که همایون همایون قبلاً بدون پروسۀ تداركاتى بدست آورده بود، از قبیل لغو قرار داد میدان هوائی خوست.

لغو كمپنى سیكورتى ایوبى وكیل در پارلمان و بسته شدن دروازه هاى خیر و خیرات چون ریاست شاروالى بروى وی. همچنان لغو قرار داد حفاظت قسمتى از ساحه خط پروژۀ تاپى بروى.

بسته شدن تمام دروازه هاى منفعت جویانه حتى مقررى افراد وابسته به ظاهر قدیر. حكم تجرید و اخذ تمام صلحیت ها از معلم عطا هكذا بسته شدن دهن بوجى پول بروى وی.

راندن رشید دوستم. اهمیت ندادن به حرفهاى محقیق. به همین منوال هر شخص كه امروز علیه دولت مشروع و شخص داكتر غنى سنگ دشمنى را بلند ، خواه مأمور دولت و یا فرد انفرادى باشد ،نموده خامخا منفعت هاى شخصى و گروهى اش یا محدود یا هم به كلى از بین رفته ورنه بیش از سى ملیون أفغان همه میدانند كه این دلالان یا فرزندان افراد خائین به وطن اند یا خود در جامعه منحیث خائینین عرض اندام نموده اند. لهذاء این تعداد همه نفرین شدگان اند. "

--------------------------------------------------------------
به امید اصلاحات وسیع اجتماعی در افغانستان عزیز
به پیش به سوی مبارزه با فساد اداری و آوردن صلح بین الافغانی!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما