دلیل این موضوع که عبدالله عبدالله و ریاست اجرائیه اش در راه توزیع تذکره های الکترونیکی ما که تضمین کننده ای وحدت ملی مردم ما میباشد، سنگ اندازی های محیلانه می نماید چیست؟

نخست باید دید که چه کسانی و کی ها بر ضد وحدت ملی ما بر ضد افغانیت مردمان شریف افغانستان به تفرقه افگنی های غوغا سالارانه آغاز نمودند؟

در اینجاست که ما می بینیم که دست پرورده های ایران و رژیم آخوندی ایران اولین کسانی بودند که با شُستُشوی مغزی از جانب لابراتوار های سیاسی ایران، از طُرق تحریف تاریخ و جهل تلریخ و از کانال های میدیای ایران محور بود که مزدوران ایران در داخل افغانستان به تفرقه افگنی، وحدت شکنی و افغان زدایی دست به کار شدند!

بلخصوص در شانزده سال اخیر کشور ایران در داخل افغانستان، بالای مزدورانش و نیز بالای نفوذ در میدیای افغانستان، نفوذ در پارلمان افغانستان، نفوذ در جمله دستگاه دولتی افغانستان و همچنان نفوذ در اکثریت نهاد های به اصطلاح مدنی در افغانستان، مصارف گزاف و مساعی پیگیری را به مصرف و به خرچ داده است!

امروز این یک تصادف نیست که دست پرورده های ایران از لطیف پدرام تا بهزاد و سجادی و نه می دانم کی و کی در نهاد های داخل افغانستان اوامر، علایق و خواسته های کشور ایران را با سلوک و طرز العمل های ماهرانه و محیلانه پیاده می سازند!

آیا رژیم ایران در پی تضعیف و تخریب نظام افغانستان نیست؟
واضعیست که است!
آیا رژیم ایران در پی تضعیف و تخریب وحدت ملی مردم افغانستان نیست؟
واضعیست که است!
آیا رژیم ایران از سه، چهار دهه بدینسو و بلخصوص در شانزده سال اخیر در عملیه ای شُستُشوی مغزی عده ای کثیر از مردم ما، چه از طُرُق حوزه های به اصطلاح علمی اش، چه از طُرُق ترویج تاریخ های تحریف شده و جعلی اش و چه هم از طُرُق میدیا و نهاد های ایران محور در داخل افغانستان در پی تفرقه افگنی و در پی تعقیب نمودن علایق کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت خودش نیست؟
واضعیست که است!
پس چطور امکان دارد که آقای عبدالله عبدالله و ریاست اجرایی اش در هُمان سمت های پای بردارند و گام بگذارند که میل و خواست رژیم ایران باشد؟

آیا عبدالله عبدالله به اشاره ای ایران-روسیه وحدت ملی مردم ما را مصدوم میسازد؟

ریاست اجرائیه افغانستان بخاطر توزیع تذکره های الکترونیکی ظاهراً از قناعت مردم تأکید دارد، اما در پشت پرده این قناعت، قناعت مردم افغانستان نه بلکه قناعت خاطر ایران - روسیه می باشد!

--------------------------------------------------------------
به امید اصلاحات وسیع اجتماعی در افغانستان عزیز
به پیش به سوی مبارزه با فساد اداری و آوردن صلح بین الافغانی!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما