شاته

افغانستان ته د پیسو سپینولو په هکله د اروپایي ټولنې خبرداری

د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وايي، اروپايي ټولنې د پیسو سپینولو د ډېرو خطرناکو هېوادونو نوملړ کې د ور زیاتولو خبرداری ور کړی. د افغانستان بانک وايي، دغه نوملړ ته ور زیاتېدلو سره یې د هېواد اقتصاد له سخت خطر سره مخ کېږي.