شاته

"د جنايي ډلو نوملړ خپرولو سره کابل کې جرمونه کم شوي"

کابل ښار کې د جنایي ډلو پر وړاندې د کورنیو چارو وزارت له نویو ګامونو سره هم مهاله، د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون غوښتنه کوي چې د همدغو ډلو د لوړپوړو ملاتړو نومونه هم باید خپاره شي. ځینې کسان د کورنیو چارو وزارت دغه هڅې ستايي.