د موضوعګانو سرپاڼه

سياست او روانې چارې

جواز حملات انتحاری و نظریات شما !

خلیل فنا
04.03.2013

جواز حملات انتحاری و نظریات شما !

از شيخ الحديث فضل الهادى شينوارى در منزل اش واقع در وزير محمد اکبر خان در مورد حملات انتحارى و جواز شرعی آن پرسشى مطرح گردید رئيس شوراى علماى افغانستان به صراحت گفت که حملات انتحارى جواز شرعى ندارد و در قرآنکريم و احاديث حضرت محمد(ص) حتا اشاره يى هم به حلال بودن حملات انتحارى و خود کشى نشده است، بل بر عکس خود کشى حرام قطعى است و هر که آن را حلال بداند، کافر مى شود. از توضيح بيشتر در مورد خوددارى مى کنیم و در مورد حرام بودن حملات انتحارى مفتى هاى سرشناس و جيد جهان اسلام فتوا هاى شان را صادر کرده اند. حال رئيس شوراى علماى پاکستان با کدام مجوز و استدلال شرعى حملات انتحارى را حلال تلقى کرده است؟ آن هم با يک استدلال عقلى مسخره آميزى که در افغانستان و کشمير حملات انتحارى حلال است، اما در پاکستان حرام. با توجه به آموزه هاى دينى و حرام بودن خود کشى و حملات انتحارى که تمام مذاهب نظر متفق القول دارند، مولانا طاهر اشرفى رئيس شوراى علماى پاکستان بنابر فتواى حلال بودن حملات انتحارى کافر شده و از دين بيرون گرديده است. آیا شما موافق هستید یا خیر؟
شما شنیدید و دیدید که علامه طاهر اشرفی چنین گفت: " حملات انتحاری در پاکستان حرام است. اما حمله انتحاری در آن طرف مرز، مثل خوست، سپین بولدگ، قندهار و حتی کابل، حلال است و حلالتر". اگر یافتنی می بود، قبل از شورای علمای پاکستان یکی از ملاهای ما با دلیل و ثبوت آنرا می یافت و آنرا بخشی از خدمات مهم زندگی اش، می دانست. درچنین وضعیت دو نهاد مکلف و ملزم به موضع گیری است. حکومت ما و شورای علمای ما. شورای علمای ما در برابر اشرفی و حکمش نباید خاموشی اختیار کنند و به این نقطه مهم باید توجه کنند که سیاست و پرداختن به امور سیاسی نیز بخشی از مسئوولیت دینی آنهاست. اشرفی می داند که با دین سیاست کند و از این درک طالبان را تأمین و تقویت کند. علمای ما تا هنوز این بخش کارشان را فراموش کرده است. درحالی که شورای علمای آنطرف مرز بسیج است و متحدانه علیه کشورما و حکومت ما عمل می کند . پس ما باید از شورای علما خود بایستی بپرسیم که اشرفی راست می گوید یا نه؟ اگر راست می گوید ما هم به خاطر دین بایستی برآییم و چند نفر بی گناه را به کام مرگ بفرستیم. اگر راست نمی گوید که به نظرم راست هم نمی گوید و علیه دین و ارزشهای دینی توطئه می کند، چرا علیا حضرت های ما ساکت و صبور است؟ همین و بس. بقیه را واگذار می کنیم به شورای علما و ملاهای سنی و شیعه مان.


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more