د موضوعګانو سرپاڼه

سياست او روانې چارې

همکاری مردم با نیروهای امنیتی افغان!

خلیل فنا
28.02.2013

همکاری مردم با نیروهای امنیتی افغان!
همکاری مردم با نیروهای امنیتی را می‌توان به افزایش میزان محبوبیت و اعتماد مردم نسبت به این نیروها پیوند داد . همکاری مردم با نیروهای امنیتی از اهمیت زیادی برخوردار است . یکی از نیرو های امنیتی حادثه شیرپور کابل را چنین بیان می کنند: تفنگ به شانه‌ام بود و در محل وظیفه ایستاد بودم. یک بایسکل‌سوار آمد و گفت که یک موتر پرادوی بدون پلیت را دیده که سراسیمه‌این طرف و آن‌طرف می‌رود؛ شاید انتحاری باشد. بایسکل‌سوار را جدی گرفتم. تفنگم را از شانه‌ام پایین کردم و به حالت آماده‌باش روی‌دست گرفتم. پنج تا شش دقیقه بعد، زمانی‌که بایسکل‌سوار راهش را گرفت و رفت، یک موتر پرادو به‌طرف ما آمد . متوجه شدم که موتر پلیت ندارد و به طرف ما روان است. اشاره کردم که توقف کند، اما توقف نکرد و به‌سوی ما با سرعت بیشتر در حرکت شد. مطمین شدم که این موتر، موتر انتحاری است. پیش از آن‌که به من نزدیک شود، سرِ راننده‌ی موتر را نشانه گرفتم و شلیک کردم. نزدیک رفتیم که موتر از مواد انفجاری پُر است . اگر مردم با نیرو های امنیتی همکاری نمایند بیشترین حملات انتحاری که از بیرون مرزهای افغانستان سازماندهی می گردد خنثا می گردد و هزاران هموطنان بی گناه ما سالانه قربانی بیهوده این نوع حملات نمی گردند .این امر اگر از یک ‌‌سو به ‌معنای هوشیاری و بیداری مردم نسبت به اوضاع و احوال کشور پنداشته می‌شود، از سوی دیگر به‌معنای نفرت مردم نسبت به تروریستان و هراس‌افگنان نیز تعبیر می‌گردد. چون نتایج این نوع حملات به ما می آموزد که بیشترین تلفات را در این سالها غیر نظامیان متحمل شده اند . آگر مردم بیچاره ما توسط سمت شمال کشته میشوند و یا توسط انتحاری های طالبان همه در پیشگاه ایزد متعال جواب دهنده هستند . به آرزوی یک افغانستان آزاد و واحد .


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more