د موضوعګانو سرپاڼه

سياست او روانې چارې

چهره های مختلف طالبان

خلیل فنا
17.01.2013

طالبان گاهی از دوستی ، گاهی از آتش بس و باز نمودن دفتر صلح در قطر دم میزنند و گاهی حملات انتحاری را در کابل و سایر ولایات سازماندهی میکنند که باعث کشته شدن صد ها هموطن ما میشود . آنعده از هموطنان ما که واقعاْ افغان هستند و افغانستان را دوست دارند به این نتجه رسیده اند که در حنگ به جز از بدبختی و تباهی چیزی دیگر حاصل نمی شود اسلحه های خود را در زمین می گزارند و دست از خوشنت بر میدارند . یکی از خویشاونان ما از کابل برایم زنگ زد و گفت امروز در خانه نشسته بودم که یک صدای دلخراش را شنیدیم که زمنی و زمان را همه لرزاند بعداْ صدای چیخ و داد مردم بلند شد مه از خانه بیرون شدم یک حمله انتحاری در چهارراهی طره بازخان شهر نو کابل رخ داده بود و ۳۰ تن را زخمی کرده بود . مردم فریاد میزدند و میگفتن که این کار طالبان ظالم است که مردم بیگناه و غریب را می کشنند ، مردم طالبان را نفرین میکردند و می گفتند که این عمل شان غیر اسلامی است ، طالبان فقط مسلمانان را می کشند ، طالبان غلام بیگانگان اند . البته همه طالبان غلام بیگانگان نیستند در بین طالبان اشخاصی وجود دارد که از جنگ و خونریزی خسته شده اند و دست از خشونت می کشند و می خواهند که همراه با فامیل های خود می خواهند که به آرامی زندگی خود را به پیش میبرند چنانچه که در ولایت لغمان رئیس شورای عالی صلح ولایت لغمان گفت یک گروه پنج نفری که قبلا" در مربوطات آن ولایت در ضديت با دولت قرار داشتند، به همکاری شورای عالی صلح از جنگ دست كشيده وبه صلح روآوردند . به امید اینکه یک روزی همه مردم ما به آرامی زندگی خود را به پیش ببرند و کسانیکه دست به خوشنت میزنند دست از کشتار خوهران و برادران خود به کشنند. به امید اینکه در وطن ما صلح و آرامی حکمفرما شود ..


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more