د موضوعګانو سرپاڼه

وطن پال او نور ګټور شعرونه

شعر

ABUL KHALIQ SAFI
22.11.2003

رنځور

زهرنځور يم دعمرونو نه جوړيږم
نه طبيب شته دی زړه سواندی
نه دارو شته د رنځونو
تا په دی لويه دنيا کی
ظالمان دي حاکم کړی
دا دنيا په خلکوډکه
صر ف نظر ته په ظالم کړی
د مظلومو څه کمبود وه
چه ظالم دی حکمران کړو
زه حيران يم ستا قضا ته
چه څه عدل او انصاف کړی٠

٢٩-٥-٢٠٠٣ ويانا عبدالخالق(ساپی)


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more