د موضوعګانو سرپاڼه

سياست او روانې چارې

خانمی که در اسارت شبکه حقانی دو فرزند به دنیا آورده!

خلیل فنا
15.09.2016

شبکه حقانی به روش دیرینه غیر افغانی و غیر اسلامی و آنهم اختطاف کردن دو سیاحت گر خارجی که میخواستند از کوه های سر به فلک کشیده افغانستان دیدار کنند چونکه همه در باره این منظر دیدنی صحبت میکردند و در کتاب ها در باره این منظره ها نوشته شده که چه زیبای خاصی دارند دیدن نمایند. این گروه حقانی که در حساب پشتونوالی نیز جور نمی آید اآنها را اختطاف نمودند و میخواهد که آنها را سر ببرند. ولی این را سراج الدین حقانی بداند که مسلمان ها همیشه از اعمال و کردار پیغمبر خدا پیروی میکنند قسمی که پیغمبر خدا با اسیران جنگی به مهربانی رفتار میمنود همانگونه رفتار نماید .این خانم که در اسارت حقانی ها دو فرزند به دنیا آورده میخواهد که آنها را همراه با شوهرش بکشد این عمل در هیچ قانونی جور نمی آید .اگر این عمل را حقانی انجام دهد هیچ چیزی حاصل او نمیشود به جز اینکه همه چیز را از دست دهند. در حالیکه میتوانند در مقابل آزادی شان تبادله های بهتری داشته باشند. ما افغانها فعلاْ هیچ گوشه جهان از کدام شهرت خوبی بر خوردار نیستیم اگر حقانی ها این کار کنند هنوز بد تر خواهد شد. قابل تذکر میدانم که در زمان جنگ در اسلام زنان، کودکان ، پیرمردان در امان هستند این ها که در جنگ سهیم نبودند.


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more