د موضوعګانو سرپاڼه

ادبي ټوکې ټکالې

يوي ښځي

tandar
04.06.2016

يوي ښځي له خاونده تپوس وکړ
که زه مړه شم ته څه کوي؟
خاوند ورته وويل چه زه به ليوني شم
بيا ښځي خاوند نه تپوس وکړ
که زه مړه شم ته بل واده کوي ؟
خاوند ورته وويل چه په ليوني څه اعتبار دي ههههههههههههه


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more