د موضوعګانو سرپاڼه

سياست او روانې چارې

فتح قندوز خبر خوش به هموطنان ما!

اجمل کوشش
30.09.2015

هموطنان عزیز!
رسانهای غربی و شماری از رسانهای مزدور با رحلت زعیم امارت اسلامی، علیه امارت اسلامی دست به پروپاگند وسیع درازنموده است و همچنام می گویندم که اختلافات برای رهبری طالبان ادامه دارد ولی این همه یک دروغ است در حالیکه همه به ملا صاحب منصور بعیت نموده اند. و این ها در باره قندوز نیز میگویند که طالبان مردم را از خانه هایشان رانند و بانک ها را تاراج نمودند ولی مجاهدین ما این عمل ناشایسته را هرگز انجام نمی دهند. رهبران مدبروآزموده شده امارت اسلامی وقوتهای نظامی امارت به تمام دسیسه های دشمن متوجه اند، شما مطمئن باشید که هیچ مشکلی به میان نخواهد آمد .


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more