د موضوعګانو سرپاڼه

سياست او روانې چارې

شبکه حقانی چه نوع موجودات کثیف اند؟

خلیل فنا
01.09.2015

این گروه سالهای متمادی است که دست به کشتار مردم ما زده و هنوز هم به امر بیگانگان و باداران خارجی خود دست از کشتار مردم ما برنمیدارد. کابل در چند هفته گذشته شاهد حملات انتحاری ، موتر بم ها بود که جوی های خون را در شهر کابل جاری ساخت. خوشبختانه ریاست محترم امنیت دولتی بخاطر خدمت گذاری و کو تاه کردن دست جنایتکاران از سر مردم افغانستان ۳۰ نفر از مجرمین و قاتلین مردم افغانستان را که با دستور گروه تروریستی جلال الدین حقانی حمله در شاه شهید، مکرویان سوم ، میدان هوایی و همچنان پلان داشتند تا در نقاط مهم کشور اعمال جنایتکارانه دیگر را نیز انجام دهند، این جنایتکاران و آدم کشان را ریاست محترم امنیت ملی گرفتار نموده جا دارد تا از رهبری وطن دوست و خدمت گذار اداره امنیت ملی سپاس گذاری نماییم و برای همه سپاهیان گم نام که شب و روز بخاطر خدمت گذاری صادقانه و سر کوب دشمنان مردم افغانستان در مبارزه اند قدر دانی نماییم. بدون شک قوت های مسلح کشور افتخار مردم افغانستان اند و پشتیبانی از آنها هم اسلامی است و هم انسانی در ضمن از محاکم دولت افغانستان تقاضا میشود تا با در نظرداشت ارزش های قانونی و حقوقی این آدم کشان را هرچه زودتر محکمه علنی کند. این گروه جنایت کار به دستور باداران خود و بخاطر پول وطن را ویران و خون مردم ما را میرزند. خدا را شکر که جان هزاران هموطن ما با دستگیری این ۳۰ خون آشام ها نجات یافت..


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more