د موضوعګانو سرپاڼه

سياست او روانې چارې

جنگجویان خارجی در ملک ویران ما!

خلیل فنا
25.08.2015

جنگجویان خارجی که درمملکت ما می آیند مردم ما را میکشند ، وطنم را ماتم سرا ساخته اند و این وطن ویران ما را سراپا خون و مسلمان كُشي از سوي وحشيان فرا گرفته، قسمی که کابل شاهد چندین حملات موتر بم ها در هفته گذشته بود. همه جهانيان امروز فكر ميكنند افغان ها همه وحشي و قاتل هستند اما نه، افغان ها قاتل نيستند بلكه قهرماناني هستند كه هرگز به غلامي تن نداده و نميدهند و اين ملت به خاطر شجاعت و مردانگي شان قرباني ميدهند و قاتلان ملت هم يك عده مزدوران و غلامان حلقه به گوش هستند كه هيچ نسبتي به مردم افغانستان ندارند مثال زنده اش شبکه حقانی است که انها به فرمان خارجی ها جنگجویان خارجی را در مملکت ما میفرستند که مردم ما را اماج انتحاری های خود قرار دهند و یکی از قومندانان جنگ‌جوی ازبکستانی دیروز در فاریاب توسط نیرو های دولتی کشته شده است. ایکاش مردم ما با سواد میبودند و این را درک میکردند که این همه کتشار و تفرقه را دشمنان ما به خاطرمنفعت خود در بین ما افغانهای احساساتی پخش میکنند. ما مردم افغان بد بختانه خرد ما کم ولی احساسات زودگذرما خیلی زیاد است از این سبب زود زیر تاثیر حرف های بیگانگان می رویم از این سبب خود و مملکت خود را اسیب میرسانیم.


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more