د موضوعګانو سرپاڼه

سياست او روانې چارې

انتقال پول از طریق موبایل

aria
17.08.2015

آموزش، پرورش و آگاهی هدف عمده و اساسی قوماندانی انتقال امنیت متحد در افغانستان میباشد. در سال جاری این نهاد با وزارت داخله و وزارت مالیه توافق نامه یی را به امضا رساندند تا بتوانند طبق آن روش انتقال پول، پرداخت و توزیع آنرا از طریق موبایل ایجاد و معرفی نمایند. ترویج انتقال پول از طریق موبایل یک سیستم قابل اعتماد و شفاف برای توزیع معاشات کارکنان راجستر شده بوده، و از فساد اداری جلوگیری می کند. آیا شما موافق هستید که توزیع و پرداخت الکترونیکی یک گام مهم در کاهش فساد است؟
آریا
تیم گفتمان دیجیتال قوماندانی مرکزی ایالات متحده امریکا، سنتکام


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more