د موضوعګانو سرپاڼه

سياست او روانې چارې

باز گشت همه بسوی اوست!!

خلیل فنا
31.07.2015

ملا عمر
فعلاْ فردی که بتواند جانشین ملاعمر شود و بتواند در رسیدن به توافق صلح با حکومت افغانستان دست یابد و موافقت طالبان را کسب کند، فعلاْ ملا اختر محمد منصور است . این شخصیت برجسته طالبان که با ملا عمر نزدیکی زیاد داشت میتواند که اگر مخالفت های بین طالبان وجود داشته باشد حل نماید و می تواند که همه را بسیج نماید و یک امید نو برای طالبان افغانی داده میباشد . طالبان و مردم افغانستان نیز از پروسه صلح استقبال خواهند نمود چون همه جناح ها از جنگ خسته شده اند. طالبان همچنان انسان اند و از خود فامیل دارند و آنها نیز می خواهند که زندگی آرامی را در کنار خانواده های خود داشته باشند. مثلی در دری است که میگویند که شرعي خیزد که خیری در آن باشد. ممکن است که با مرگ ملا عمر و جای گزینی ملا اختر محمد منصور در افغاسنتان یک صلح پایدار به وجود آید. تا مردم ما از این جنگ بی پایان نجات یابند.


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more