روبوت (Robot) 

 Robot     ته عام خلک ماشيني سړی هم وايی . دا  کلمه   د چکی (Czech)  ژبې د  Robota  کلمې      څخه  اخيستل شوې چې  د اجباری کارګر (Compulsory Labor)  معنی لري .

روبوټ  هغه ماشين دی چې د ځانګړو دستورونو له مخې  احساس ترلاسه کوي او د هغه احساس او ذکاوت  له مخې  په خپل شاوخوا کې د انسان له دخالت نه پرته  غبرګون  وښايي .

. دروبوټ  په طرحه کې  د کارونو په سرته رسولو کې د انسان د حرکاتو دتقليد څخه استفاده شوې ده  خوډيرۍ يې د انسان په بڼه نه وی .

د روبوټ څخه په هغو کارونو کې کار اخيستل کيږي چې هغه ځاني او مالي  خطر لري  او يا هم د انسان  په خوښه او ذوق  برابر نه وي .

د بيلګې په توګه . روبوټ کولی شي  چې هغه غوټې يا پاکټونه پرانيزي چې په هغو کې د چاوديدونکو توکو يا د  بمونو د شتون احتمال موجود وي .

روبوټ کولی شي ډريوري وکړي ، د کور څوکيداري وکړي ، په اشپز خانه کې پياز، کچالو او غوښه وړه کړي . لنډه دا چې نن ورځ د ژوندانه په ډيرو ډګرونو کې روبوټ بيلابيل کارونه سر ته رسولي شي .