عجیب نیست که باوجود تهدیدات جدی ستمی گری در افغانستان، شناخت بنیانی این حرکت فاسد و منفور، میسر نمی شود. عموماً تقابل با پدیده ی ستمی گری در کشور ما در حد نفی، شعارگونه مانده است. تقبیح چند بی اصل و نسب، چون لطیف پدرام و امثال او، در واقع راحت ترین اما ناچیز ترین صورت پرداخت به جریان و افرادی ست که برای تضعیف افغانستان و بزرگ ترین قوم این کشور (پشتون ها) حاضر به هر نوع روسپی گری سیاسی اند.  

مردم ما تا زمانی که به کنه ی واقعیت های ستمی گری پی نبرند، پدیده ی منفور ستمی در حد فرهنگ سازی هایی می ماند که گویا ستمیان واقعاً در جامعه ای به دادخواهی برخاسته اند که در انحصار پشتون ها بوده است. 

 در این شکی نیست که پشتون ها این کشور را احیا کردند و مهم ترین مقولات سیاسی، فرهنگی، عمرانی، معارف و تحول را در بستر جغرافیای جهان سوم و در نبود هزینه های لازم، ایجاد کرده اند، اما سیر تاریخی این جریان مهم نشان می دهد که افزون بر پذیرش فرهنگ های دیگران، دایره ی حکومت آنان از غیر پشتون ها نیز اشباع شده بود. به این لحاظ، مفهوم هویت ملی افغان، در تار و پود عامه ی مردم ما از تمام اقوام، تنیده شده است.  

در سالیان اخیر، چهره ی کریه ستمی و ستیمان با موضع گیری های شرم آور ضد ملی و ساخت و ساز واضع با بیگانه گان که گاهی آنان را در سفره ی ایرانی ها، گاهی در تاجکستان و گاهی در پاکستان محرز می کند، در کنار تحریف تاریخ و فرهنگ سازی هایی که از مدرک جعلیات فارسیسم، در پی ایجاد توهم هژمونی یک اقلیت قومی اند، ستمی گری را باوجود ضعف های آشکار، کمیت ها و ظرفیت های زیر صفر، اما در حد گروهک ها و افراد، به تهدید جدی ذهنیت سازی های منفی، مبدل کرده است.  

پنهان شدن عقب داعیه ی بی عدالتی های اجتماعی، اما نتوانسته کراهت منظر آن روسپیان سیاسی را پنهان کند که در مناطق خودشان نیز از هراس تفرقه افگنی شاکی اند. اگر حاکمیت های ائتلافی پس از طالبان و ضعف های آشکار رهبران پشتون نمی بود، محال بود کسی همانند پدرام یا امثال او به سرحد هتاکی به افغانستان و پشتون ها، ابراز وجود  کند.  

در منطقه ی پیرامون ما در کشور های ایران، پاکستان و تاجکستان، کوچک ترین مورد تهدید تمامیت ارضی را با گلوله و اعدام پاسخ می دهند، اما مزدوران این کشور ها در افغانستان با نیروی رسانه یی در فضایی هتاکی می کنند که تنقید یا ریشه یابی این مُعضل، در حد چند شعار ضد ستمی مانده است.  

ستمی گری در افغانستان، زمانی فضاحت بارتر می شود که می بینیم اکثریت مردم افغانستان (پشتون ها) در درد های مشترک ملت، نه فقط از هیچ کسی عقب نمانده اند، بل بر کسی پوشیده نیست که در چهل سال اخیر، بیشترین زیان های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را پشتون ها متحمل شده اند و بدتر از همه همانند پیکره ی بی سر از رهبرانی محروم می باشند که تا قبل از هفت ثور، هرچند زعما و رهبران ملی بودند، اما به گونه ای از تبار خویش نیز نماینده گی می کردند. 

در کتاب «پندار ستمی» از لابلای نوشته های طیف های مخالف و موافق، موادی را گردآورده ام که هرچند بیانگر عدم کفاف است، اما در ابتکارات صاحب این قلم، سعی شده با ایجاد ملاحظه ی بیشتر پیرامون ستمی گری، افغان ها را به عمق، عوامل، افراد و اشخاصی برساند که در پشت پرده ی ستمی گری، از ناقلین آسیای میانه تا گروه های پرچمی و تنظیمی، پی کسب و سود سیاسی، بهانه می سازند.  

در کتاب «پندار ستمی»، ادعا هایی نیز موجه می شوند که ستمی و ستمیان در افغانستان در تشدید اختلافات قومی، مذهبی و ستمی، بدتر از پشتون هایی عمل می کنند که فاشیست خطاب می شوند، اما این حقیقت که بدترین آن ها در مسایل کلان ملی به حرمت همه، معترف است، در برابر ستمیانی قرار می گیرد که سقوط کشور در حد تجزیه را نیز توجیه می کنند. 

فهرست مطالب کتاب «پندار ستمی»: 

پندار ستمی (مخالفان مسلح، بدتر از ستمیان نیستند!) 

فصل اول: ستمی شناسی ریشدار و بی ریش 

 سرکوب ستمی ها در پنجشیر 

 به جواب سوالات یک دوست 

 این، یک حقیقت انکار ناپذیر است 

 تجویز تجزیهء افغانستان به شمال- جنوب در سال 1364ه.ش 

 عملیات کاسکاد = Kaskad یا طرح تجزیهء افغانستان 

 وقتی برهان الدین «ربانی»، جنرال حمیدگل را مامور «تشکیل» اردو می ساخت 

 مشاور ارشد استاد ربانی درگذشت 

 مودلینگ جهادی دختر یک سرجنایتکار 

 نجیب الله «کابلی»، ترک عضویت اش از جبههء ملی را اعلام کرد 

فصل دوم: دهن کجی و توهین به اقوام هزاره، ترک و پشتون 

 تاجیک های بامیان، تنها نیستند 

 آیا به دوستم می توان اعتماد کرد؟ 

 تاجیک های بامیان و ظلم قدرتمندان هزاره 

 اتحاد پشتونیزم و پان ترکیزم، خطری برای تاجیکان 

 پان تورکیست های اوزبیک، خطرناک تر از فاشیست های افغان 

 هزاره، توهین می کند، تاجیک مداحی! 

فصل سوم: پاسخ ها به ستمیان 

 چند حرف با فرید احمد «مزدک» 

 انتحار سیاسی فرید احمد «مزدک»؟ 

 «از همبسته گی و وحدت کدام ملت، دفاع کنیم؟» 

 پاسخ های استاد نور احمد «خالدی» 

 در پاسخ به دشمنان افغانستان 

 چه قدر مظلوم است زبان پشتو 

 تاجک ها و زبان دری، بازندهء اصلی نظام فدرالی در افغانستان 

فصل چهارم: ستمیان به روایت تصویر و کارتون 

یادآوری: 

از طریق لینک های زیر، کتاب پندار ستمی را رایگان دانلود کنید! 

در وب سایت «کتابتون»: 

https://www.ketabton.com/book/12546 

در وب سایت «دانشنامه ی افغان»: 

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=460D3268781733BA47CF01177CC56966