آقای همایون همایون عضو ولسی جرگه از کانال تلویزیون طلوع خودش را در یک اجتماع "چهل هزار نفوذ" تعریف نموده و ریس جمهور علمگرا و صادق ما را دارای مریضی روانی تشخیص می دهند!

منبع: تلویزیون طلوع
پروگرام فراخبر ، تاریخ پخش در YOUTUBE ۲ دسمبر ۲۰۰۱۷م.
FARAKHABAR: Kandahar Gathering Calls For Reforms
https://www.youtube.com/watch?v=3H9J1C2wPtU

آقای همایون همایون که یک عضو ولسی جرگه محسوب میشود، و سطح تحصیلی اش نیز تا چندی قبل از سطح بکلوریا بلند نبوده، یعنی هیچ نوع تحصیلات عالی در رشته ای روان شناسی ندارند، نظر به کدام فهمی، نظر به کدام علمیتی، نظر به کدام منطق سالمی ریس جمهور علمگرا و صادق ما را دارای مریضی روانی تشخیص می دهند؟

آیا آقای همایون همایون در این اواخر از دانشگاه استاد عطامحمد نور کدام سند دوکتورای روانشناسی را اخذ نموده انده، از دانشگاه استاد عبدالرشید دوستم کدام سند دوکتورای روانشناسی را اخذ نموده اند، از دانشگاه استاد حاجی محمد محقق کدام سند دوکتورای روانشناسی را اخذ نموده اند، و یا هم از دانشگاه استاد حاجی ظاهر قدیر کدام سند دوکتورای روانشناسی را اخذ نموده اند، و به اساس آن کسی را، و آن هم یک ریس جمهور علمگرا را دارای مریضی روانی تشخیص می دهند؟

به هر صورت موضوع دیگر این است، که، نفوذ جمعیتی را که آقای همایون همایون و آقای ته ایچ در آن حضور داشتند، آقای همایون همایون آن جمعیت را چهل هزار حساب نموده بود، نماینده ای آقای عبدالرشید دوستم آقای ته ایچ آنرا ده هزار حساب کرده است، آیا حساب کدام شان تقرب به صحت می کند؟

سوال دیگر این است، که، فعلاً زمانی که آقای همایون همایون و آقای ته ایچ جمعیت نفوذی را که هر دو در آن حضور دارند و در همان میان صحبت می کردند، یکی چهل هزار و دیگری ده هزار حساب می دهند، فردا اگر فرضاً خدای نا خواسته آقای همایون همایون ریس جمهور شود و آقای ته ایچ هم معاون اول شان، بعداً در آن زمان این بودجه ای دولت را هر یک چه طور حساب خواهد نمودند؟

گذشته از این مسایل، هر نوع کوشش دقیق و صادقانه ای آقای همایون همایون و یا هم از هر نوع کوشش دقیق و صادقانه ای دیگر هموطنان عزیز ما که واقعاً بر ضد فساد اداری، به طرفداری از صلح بین الافغانی و جهت آمدن امنیت و ثبات و رفاه مردم ما باشد، قابل قدر میباشد، مثلاً در صورتی که آقای همایون همایون بصورت اصولی با ارایه ای اسناد دقیق مثلاً راجع به فساد اداری کسی، به نهاد های عدلی و قضایی سپرده باشند، نهاد های عدلی و قضایی افغانستان نیز باید هر چه زود تر به آن دوسیه ها، به شکل دقیق و شفاف رسیده گی نماید!

اما برای همچو کار های نیک همچو مبارزه با فساد اداری ضرورت توهین به ریس جمهور چه لزومی دارد؟

امید در همچو وضعیت اساس و در عین حال بغرنج هموطنان آگاه ما در امر رسیده گی به همچو موضاعتی مهمی نیز کوتاهی از خود نشان ندهند!
---------------------------------------------------------------
به امید اصلاحات وسیع اجتماعی در افغانستان عزیز
به پیش به سوی مبارزه با فساد اداری و آوردن صلح بین الافغانی!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما