د موضوعګانو سرپاڼه

اسلام، اسلامي شرعه او د اسلام تاریخ

فقط تهدید بی جا

خلیل فنا
17.06.2014

فقط تهدید بی جا

طالبان همراه با عملیات خیبر در گذشته عملیات بهاری دیگری هم داشتنن که همه به شکست و سر افگندهگی شان منجر شد ، مردم را تهدید نموده بودند در صورت رفتن به صندق های رای دهی آنها را را هدف قرار خواهند داد و این در حالی است که در سال پیش طالبان نیز از راه اندازی عملیات های الفاروق و خالد بن ولید در کشور خبر داده بودند اما دیده شد که جز قتل غیر نظامیان و افراد ملکی هیچ دست آورد دیگری در این راستا نداشته اند افزون بر آن پیش از بر گزاری انتخابات شانزدهم حمل سال روان آنان همچنان هشدار داده بودند که به هر قیمتی ممکن روند بر گزاری انتخابات ریاست جمهوری را در افغانستان مختل و اجازه رفتن به پای صندوق های رأی را به هیچ فردی نمی دهند . اما این کارآن ها نه تنها به سود شان تمام نشد بل موجی از واکنش های مردمی را در سراسر کشور بر انگیخت ، شهروندان کشور را بیشتر از پیش مصمم به اشتراک در انتخابات، تعین سرنوشت سیاسی، حمایت همه جانبه از نیروهای امنیتی کشور و پشت پا زدند به تهدیدات و هشدار های تروریستان ساخت.
بنابراین اعلامیه طالبان مبنی بر تشدید حملات شان در افغانستان، جز خیالات واهی و تبلیغات زهر آگین امری بیش نیست و هیچ گونه تأثیری بر اراده شهروندان کشور مبنی بر سهم فعال شان در پروسه های ملی نخواهد گذاشت . حالا مردم افغانستان به این نقطه مهم پی برده اند که طالبان فقط از نام اسلام استفاده می نمایند در حالیکه هیچ عمل شان بهآ موزه های قرآن مطابقت ندارد و مردم در بسیاری از ولایات از طالبان دیگر پشتیبانی نمی کنند.بهترین را برای طالبان و مردم افغانستان روش صلح است چون زمانی جنگ در افغانستان به پایان رسیده است.


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more