دستبرد در عواید گمرک حیرتان سالانه به میلیونها دالر میرسد!

جای بسا تاسف و تاثر میباشد، در کشوری که اکثریت مطلق مردمش در حالت فقر زندگی می نمایند، عواید گمرکی اش به بانک های خارجی زورمندان قانون شکن انتقال پیدا می کند!

عطا محمد نور، والی اسبق ولایت بلخ ادعای دستبرد در عواید گمرک حیرتان را "اتهام دروغین" عنوان می کند، اما در عین حال حساب دقیق سرمایه ها و ثروت شخصی خودش را نیز به صورت شفاف اریه نمی دارد!

اگر که عطا محمد نور سالانه از گمرک حیرتان میلیون ها دالر برای خودش بر نمی دارد، این همه سرمایه های غیر قانونی اش از کجا آمده است؟

همچنان این موضوع نیز واضع است که آقای نور به خاطر سود اقتصادی شخصی، حاضر نیست که از ولایت بلخ کنار برود، پس این چک چکی های حزب جمعیت و شورای نظار آیا از این نوع سلوک و رفتار حزب جمعیت و شورای نظارش خجالت نمی کشند؟

جمعیتی ها و شورای نظاری ها تا اینکه در تلاش اند تا میان اقوام افغانستان تنش ایجاد کرده و از این طریق اقتدار خود را و اقتدار اعضای عطا مانند خود را حفظ کنند، بهتر آنست تا همزمان، میلیونران غیر قانونی حزب خود را به پای میز محاکمه بفرستند، تا اقلاً مردم افغانستان ببیند که در بین جمعیت و شورای نظار هم آدم های وجود دارند که به عدالت اجتماعی باور دارند!

آیا با نفاق افگنی میان اقوام افغانستان وضع جمعیت و شورای نظارش بهتر خواهد شد که آنها به این عمل زشت و ضد مردمی ادامه می دهند؟

آیا همانطوری که غوچی سرش را زیر ریگ نموده فکر می کند هیچ کس او را نمی بیند، سران جمعیت و شورای نظار نیز سر های شان را در زیر پول های سیاه شان فرو برده فکر می کنند کسی آنها را دیده نمی تواند؟

--------------------------------------------------------------
به امید اصلاحات وسیع اجتماعی در افغانستان عزیز
به پیش به سوی مبارزه با فساد اداری و آوردن صلح بین الافغانی!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما