د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

غزل

محمدیوسف پاڅون 30.11.2016 13:30

خوند کوي چې انسانان په ښه خوَځون وي
سړیتوب وي انسانیت وي او سکون وي
د وطن دا ستر ارمان وي پوره شوی
دلته سوله وي ښایسته لیلا و مجنون وي
د یو لوی عشق لیلا مو اوس ده ورکه
لکه مور نه چې ورک شوی زوی پښتون وي
نه بدۍ وي نه وژل نه دښمنۍ وي
دا حالت به وایه څومره ښه بدلون وي
د ښارو بچیان په ځالو کې وي امن
د مرغانو شورماشور وي او خوږون وي
خدایه هر بچی ددې وطن دانا کړې
دا دعا په هر لمانځه کې د پاڅون وي