د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

څلوريځه(دپت اسره )

الحاج الهام الدين قيام 20.07.2011 00:06

مونږه افغانان هم انسانان يو وينې سرې لرو
مونږهم پخپل ژوندکې،اميدونه اواسرې لرو

دازمونږاسره ده چې،په پت کې به خپل ژوندکوو
ژوندچې وي بې پته،مونږ له ژونده تمه پرې لرو

والدورف/جرمنی