شاته

ساپۍ: د افغانستان چارواکې دې له وروستیو پېښو زده‌کړه وکړي - ځانګړې مرکه