د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د کابل انترکانتیتنال پرهوتل باندې د وسلوالو په برید کې د خپلو څلورو اتباعو وژل کیدل تأییدوي.