ځنګليزو سيمو کې د چايو کروندې د هند اسام ولايت کې لا پراخې شوې، خو د کروندګرو او پيلانو ترمنځ په کې د شخړو له امله مرګونه هم پېښېږي.