د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایې چې ممکن د سوریې حکومت بیا د خپلو خلکو پر ضد کیمیاوي وسلې وکاروي.