د افغانستان، سیمې او نړۍ تازه خبرونه او ډیر نور په زړه پوري راپورونه