د فلیپین تر ټولو فعال اورغورځونکي غره، د اور په شیندلو پیل کړی دی. ددغه طبیعي پیښې له ویرې شاوخوا ٥٦٠٠٠ زره کلیوال له خپلو سیمو نه تښتیدلي دي. #voasocial