د کابل پر انټر کانټینینټال هوټل باندې د برید په هکله د یو شمیر کارپوهانو نظر: