امریکا په ۲۰۱۹ کال کې خپل سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقالوي #راپور