د امریکا له لوري د افغانستان هوايي ځواکونو ته د بلک هاک جنګي الوتکو دوهمه جوپه نن په کندهار کې وسپارل شوه. د ٢٠٢١ کال تر پایه پورې د ١٥٩ بلک هاک هليکوپترونو د سپارل کیدو ژمنه شوې ده.