ایرلند افغانستان ته ماتې ورکړه، جعفر هاند او مطيع الله عابد یې پر علتونو غږیږي.