څنګه کېدی شي نړیوالو بازارونو کې د افغان غالیو لپاره بازار وموندل شي، کابل کې نجما ځلا د صنعت کارانو د ټولنې له مرستیال عبدالجبار صافي سره خبرې کړې دي. #غالۍ