د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

"صدای آلمان" و "بی بی سي" به شراندازی خود خاتمه دهند

تميم 17.02.2008 20:23
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در يک اقدام کاری کاملاًً داخلی سه کارمند خود را که از قانون تخطی کرده بودند مجازات تنبهی نمودند . این تنبه زمینه غوغای اجیران ایران و رسانه های شر انداز چون رادیو فارسی بی بی سی و بخش دری صدای آلمان را فراهم کردند . این دو سایت آنقدر پیش رفتند که تو گوی در کشور جنگزدۀ افغانستان ما دیگر موضوع برای حل شدن باقی نمانده بوده است .

نقش کينه توزانه اي که این دو سایت مفتن و شر انداز در گرم کردن و پهنا دادن به این مسئله داخلی بازی کردند کاملا رنگ و محتوی شراندازی و فتنه گرانه داشته و آنها ماهیت بیطرفی و خارجی بودن خودرا اشکارا از دست دادند . رادیو صدای المان سه مفتن، سه مزدور ايران، سه شر انداز ناافغان یعنی زرياب، ناظمی و اخگر را استخدام نموده و سایت خود را به اخگر نامه و زریاب نامه مبدل کردندوآنر بمثابه سایت جنگسالاران شمال در آوردند، جای که نیروهای ترسوی المان گویا بخاطر تأمین صلح در آنجا آسوده لمیده و بنام مردم ما به عیش و نوش میپردازند. ولی انطرف دیگر مردم بی پناه وطن ما در اتش جنگ تروریستی میسوزند جنگی که خودهمین اشغالگران افروخته و خود در شمال در کنار جنايت کاران جنګی به تماشای ان نشسته اند و این مردم ما هستند که بایددر آتش آن کباب شوند. این نیرو های زبون و ترسو و رسانه های تبلیغاتی مفتن آن چون \\\"صدای المان\\\" عوض اینکه شعله های جنگ و جنګ افروزان را خاموش کنند و انان را سر جایشان بنشانند، برعکس ایشان توسط همین رسانه های شیطان صفت، افتراق های تازه اي را برای وطن ما خلق کرده و بشکل بیشرمانه به آن دامن میزنند .

مقامات مسول وطن ما اگر موجود باشد واحساس مسؤليت کنند باید به چنین مداخلات بی شرمانه و شر افکنانه ای چنین رسانه ها عکس العمل نشان دهند و آنرا سد شوند و حد اقل صدای اعتراض خودرا بلند کند و اجازه ندهند و نگذارند اين رسانه ها اتش یک درگیری تازه را در کشور ما شعله ور نمایند .

مسئله حفظ ترمینولوژی ملی ما واقعاً یک موضوع ملی و مربوط به مراجع ذیصلاح وطن ما است . بعضاً این تر مینولوژی نه به پشتو ارتباط دارد و نه به دري و ان چیزی شده که در قلب و روان مردم جای ګرفته اند . و از طرفی هم این موضوع داخلی وطن ما است و راه و شیوه های قانونی حل ان هم در حیطه صلاحیت مقامات افغانی است نه مزدوران اجیر ایران که در سایتهای صدای المان و بی بی سي و يا جا های دیگر برای فتنه ګری استخدام شده اند . اینها مسلماً این حق را ندارند با دامن زدن یک موضوع داخلی و حساس يک کشور، راه را برای هجوم فرهنگی آخوند های مفتن ایران و مزدوران داخلی آن در کشور ما فراهم سازد . و اتحادیه اروپا و امریکا هم از آن برای تطبیق نقشه های دراز مدت منطقوی از آن بهره ګیرند !

باحترام