د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

"فساد زنده باد"

هلال مومند 28.01.2008 15:43

پېکۍ ټوله ورځ په ولږه تېره کړله. لحظه په لحظه به یې د ور خوا ته کتل چې مېړه به یې د خوراک څه راوړي. اخر مېرویس راننوتلو او په لاس کې یې نیولی ستل پېکۍ ته ورکړ:

هه واخله. نور مې څه ونه موندل ، د سهار راهیسې مې همدا یو کب ونیولو.

پېکۍ چۍ کب ولیدلو، مېرویس ته یې وویل:  یه سړیه! کب په څه پوخ کړم!؟ او د څه سره به یې خورو!؟ ښه ګورې چې غوړي نشته، د سون څه شی نشته، اوړه نشته! د هر څه قیمتونه دومره لوړ شويدي چې هیڅ وس مو ورته نه رسېږي!

مېرویس ترېنه کب واخیست، بېرته لاړلو او په ډنډ کې یې خوشې کړلو. کب چې بیا خپل ځان په ډنډ کې ولیدلو، غږ یې کړ: فساد زنده باد...