د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

مراعت تناسب لسانها در هرزمينه وظيفه دولت است

استاد رشتیا 20.01.2008 16:06

چند روز قبل در تلويزيون اريانا يک جلسه راتماشا نمودم که به خاطر احياي دوباره اې قواې هواي افغانستان تاسيس يافته بود . با وجود انکه از يک طرف باعث خوشي ام شد که بعد از دهها سال افغانستان دوباره صاحب يک نيروي هوايي می شود، که تنها مشتمل چند هليکوپتر هديه شده است . از طرف ديگر وقتيکه شروع بيانات محترم ريس صاحب جمهور اقاې کرزی ، وزيرصاحب دفاع محترم عبدالرحيم وردگ و لوی درستيز بسم الله خان را شنيدم خیلې ناراحت شدم چرا که همه به زبان دري فارسي بودند . با وجود انکه خودم دري زبان هستم اين عمل خطابه دهندگان را تقبيح نموده ، وانرا زمينه سازي براې تعصبات قومي ولساني ميدانم، و فکر ميکنم اين قسم حرکات اکثريت ملت ما را که به لسان پشتو صحبت ميکنند ناراضي ميسازد ، که در نتيجه اگر انها به کدام عمل هم دست نزنند ، مايوس گرديده خودرا در روند بازسازي سهيم نمی دانند و فکر ميکنند که به انها، لسان وکلتور شان اهميت داده نميشود. اگر دريک مجلسيکه در کدام ولايت داير ميشود وبه لسان اکثريت همان ولايت بيانات داده شود تفاوتې ندارد، حتې کار خوبې هم است ،اما مجالسيکه براې تمام مردم افغانستان ترتيب داده ميشود ، در نظر گرفتن تناسب لساني ضروري است . بیننده هاې مستقيم اين مجلس خارجيها بودند که به هيچ يکي از لسانهاي افغانستان اشنايي نداشته وبايد براې شان ترجمه شود ويا صاحب منصبان اردوي افغانستان که به همه اقوام ساکن افغانستان متعلق اند و ديدگان غيرمستقيم از طرف تلويزيون همه اې ملت افغان و حلقه هاې علاقمند به اين موضوع هستند پس براې اينها چې فرق ميکرد که به هردو لسان بيانيه ميدادند و‍شايد علت اين باشد که زبان کرزي صاحب و وردگ صاحب بالاې لسان مادري شان نمی گردد . از بسم الله خان بيچاره گيله اي نيست  چرا که او مکتب نخوانده و خودش مثل من دريک فاميل کلان شده که به لسان پ‍شتو صحبت نمې نمودند.
  
از طرف استاد رشتیا