د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

شېرشاه سوري

دعبدالحکيم امل ژباړه 11.03.2007 02:00

دکتاب نوم    :      شېرشاه سوري

ليکوال        :     وديا بهاشکر

خپرندوی    :ميوند خپرندويه ټولنه - سباکتابخانه