د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

رسم ورواج رستاهای شمالي

عادله هاشمی فرهادی 22.10.2006 02:00

دکتاب نوم :    رسم ورواج رستاهای شمالي،کهدامن،پروان وکاپيسا

ليکواله       : عادله هاشمی فرهادی

خپرندوی   : ميوند خپرندويه ټولنه - سبا کتابخانه